Disclaimer

 

Bo Baby online (Kamer van Koophandel: 77478487), verleent je hierbij toegang tot www.bobabyonline.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Bo Baby online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bo Baby online spant zich in om de inhoud van www.bobabyonline.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.bobabyonline.nl online aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bo Baby online.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.bobabyonline.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bo Baby online. Voor op www.bobabyonline.nl online opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bo Baby online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Tussen het afnemen van interviews en het plaatsen van interviews zit enige tijd, daardoor kan het zijn dat de inhoud wordt ingehaald door de actualiteit.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de interviews en artikelen liggen bij Bo Baby online. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze bovengenoemde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bo Baby online, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).